Телефон довіри:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
           

Подання запитів на перевірку

“25 березня  2015  року  Кабінет  Міністрів України  прийняв  постанову  № 167 “Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, яка набрала чинності 8 квітня 2015 року.

На адресу СБ України мають надсилатися запити про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, за формою згідно з додатком 3 (в редакції постанови Кабінету  Міністрів  України від 25 березня 2015 року № 167). В запиті про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", зазначається електронна поштова адреса, на яку може бути отримана відповідь про відсутність інформації щодо застосування заборон.

До запиту додаються копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

  • заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»:
  • сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
  • документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

Зазначений пакет документів  надсилається на адресу: м. Київ, 01601,  вул. Володимирська, 33.

Відповідно до пункту 18 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 та пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України  від  25 березня  2015 року  № 167, запити на осіб, які народилися після 31.12.1973 року, СБ України не розглядаються”.

Напрямки діяльності

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Порядок в’їзду та виїзду осіб, переміщення товарів на ТОТ у Донецькій та Луганській областях

Порядок повернення транспорту з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Реєстр дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Об'єднаний центр допомоги звільнення полонених

Розшук

Халілов Хагані Елман огли
детальніше
Балицький Євген Володимирович
детальніше
Келеберда Олексій Валентинович
детальніше

Переглянути повний список