Телефон довіри:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
           

Про Інститут

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

 

Свою історію Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України відлічує зі створення розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.02.1993 № 109-р науково-дослідної установи СБУ, діяльність якої було спрямовано на проведення повного циклу досліджень, розроблення та виготовлення спеціальної техніки.

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (далі – Інститут) є державною спеціалізованою експертною, науково-дослідною установою, яка здійснює наукову, науково-технічну, науково-організаційну, судово-експертну діяльність, виконує функції експертної служби СБУ, забезпечує виготовлення спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації, іншої спеціальної техніки та бере участь у їх впровадженні.

Інститут є юридичною особою, має самостійний баланс, є бюджетною неприбутковою установою, і утримується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для СБУ. Інститут має право в установленому порядку здійснювати господарську діяльність з метою одержання додаткових джерел фінансування.

 

Основними завданнями Інституту є:

  • розвиток науково-технічного потенціалу СБУ у сфері створення спеціальних технічних засобів та спеціальної техніки, науково-організаційне забезпечення науково-технічної діяльності в системі СБУ;
  • судово-експертне забезпечення діяльності органів і підрозділів СБУ, інших правоохоронних органів та суду;
  • техніко-криміналістичне (у тому числі вибухотехнічне) забезпечення слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукової, контррозвідувальної та антитерористичної діяльності органів і підрозділів СБУ;
  • створення, виготовлення та участь у впровадженні спеціальних технічних засобів та спеціальної техніки для потреб органів і підрозділів СБУ, інших суб’єктів сектору державної безпеки;
  • організація та здійснення науково-технічної діяльності для забезпечення потреб оперативно-службової діяльності СБУ;
  • розроблення новітніх експертно-криміналістичних засобів, технологій, розробок, методик і методів та їх впровадження в практичну діяльність;
  • атестація (перевірка), випробування, дослідження, науково-технічна експертиза спеціальних технічних засобів і спеціальної техніки;
  • проведення ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю;
  • проведення робіт з оцінки відповідності продукції (спеціальних технічних засобів, спеціальної техніки та технічних засобів телекомунікацій) вимогам нормативних документів.

Напрямки діяльності

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Порядок в’їзду та виїзду осіб, переміщення товарів на ТОТ у Донецькій та Луганській областях

Порядок повернення транспорту з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Реєстр дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Об'єднаний центр допомоги звільнення полонених

Розшук

Халілов Хагані Елман огли
детальніше
Балицький Євген Володимирович
детальніше
Келеберда Олексій Валентинович
детальніше

Переглянути повний список