Телефон довіри:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
           

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Центрального управління Служби безпеки України “Про затвердження Інструкції з організації продовольчого забезпечення Служби безпеки України шляхом залучення суб’єктів господарювання”

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Центрального управління Служби безпеки України “Про затвердження Інструкції з організації продовольчого забезпечення Служби безпеки України шляхом залучення суб’єктів господарювання”

I. Визначення проблеми

Підготовка наказу Центрального управління Служби безпеки України “Про затвердження Інструкції з організації продовольчого забезпечення Служби безпеки України шляхом залучення суб’єктів господарювання”
(далі – Наказ) обумовлена необхідністю організації продовольчого забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в Центральному управлінні, регіональних органах, органах військової контррозвідки, навчальних, науково-дослідних та інших закладах, установах і організаціях Служби безпеки України та Штабі АТЦ при Службі безпеки України
(далі – органи, підрозділи, заклади Служби безпеки України) шляхом залучення суб’єктів господарювання.

На цей час організація харчування особового складу Служби безпеки України проводиться силами та засобами Служби безпеки України.

Водночас в інших військових формуваннях України (Міністерство оборони України, Національна гвардія України тощо) організація харчування особового складу вже тривалий час здійснюється, зокрема, шляхом залучення суб’єктів господарювання.

З метою удосконалення системи продовольчого забезпечення Служби безпеки України з урахуванням досвіду інших військових формувань, пошуку спеціалістів із організації якісного продовольчого забезпечення та надання послуг харчування, звільнення особового складу від виконання невластивих функцій, збереження моторесурсу техніки, яка залучається для підвезення  продовольства, підвищення рівня обслуговування особового складу, розширення кола потенційних постачальників продовольства та виконавців послуг з харчування, наближення організації харчування до рівня європейських стандартів, здійснення належного контролю за станом харчування, приведення у відповідність відомчих актів до вимог нормативно-правових актів вищої юридичної сили, покращення харчування військовослужбовців СБУ, які безпосередньо беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, виникає необхідність у здійсненні організації харчування особового складу шляхом залучення суб’єктів господарювання.

Наказ спрямований на врегулювання продовольчого забезпечення особового складу та годування штатних тварин в системі Служби безпеки України шляхом залучення суб’єктів господарювання та визначає порядок і правила взаємодії органів, підрозділів, закладів Служби безпеки України та суб’єктів господарювання під час організації продовольчого забезпечення особового складу та годування штатних тварин в Службі безпеки України.

 

Правове регулювання у цій сфері здійснюється:

Цивільним кодексом України;

Господарським кодексом України;

Законом України “Про Службу безпеки України”;

Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”;

Законом України “Про публічні закупівлі”;

Законом України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України”;

постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”;

постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2001 № 1348 “Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів і підрозділів Національної поліції, цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої системи” (із змінами).

 

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи, на які наказ справляє вплив

Так

Ні

Громадяни

 

Ні

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 

ІІ. Цілі державного регулювання.

Наказом передбачається правове регулювання питань залучення суб’єктів господарювання при організації продовольчого забезпечення особового складу та годування штатних тварин Служби безпеки України.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1. Неприйняття наказу СБУ

відсутність чіткого правового регулювання діяльності із залучення суб’єктів господарювання при організації продовольчого забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України та годування штатних тварин;

відсутність належного контролю за наданням послуг харчування при залученні суб’єктів господарювання;

залучення особового складу Служби безпеки України для виконання непритаманних функцій;

відсутність належного контролю за постачанням якісних та безпечних харчових продуктів Службі безпеки України;

неурізноманітнений асортимент страв;

відсутність механізмів залучення суб’єктів господарювання для забезпечення раціонального харчування військовослужбовців Служби безпеки України, які безпосередньо беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

обмежене коло суб’єктів, що здійснюють організацію харчування особового складу;

можливість зловживання обов’язками посадовими особами з організації продовольчого забезпечення.

2. Прийняття наказу СБУ

дозволить на рівні нормативно-правового акта врегулювати відносини, що виникнуть в процесі залучення суб’єктів господарювання для організації продовольчого забезпечення особового складу та годування штатних тварин Служби безпеки України;

вдосконалить систему організації харчування особового складу Служби безпеки України;

дозволить скоротити чисельність штатного особового складу, який залучається для організації забезпечення органів, підрозділів, закладів Служби безпеки України продовольством;

збереже моторесурс техніки, задіяної для підвезення продовольства та майна продовольчого призначення;

підвищить рівень обслуговування військовослужбовців у їдальнях органів, підрозділів, закладів Служби безпеки України, культуру приймання їжі;

сприятиме подальшому врегулюванню продовольчого забезпечення особового складу, а також годування штатних тварин органів, підрозділів, закладів та установ Служби безпеки;

сприятиме поліпшенню харчування особового складу Служби безпеки України, забезпеченню якісними харчовими продуктами та збільшенню асортименту страв;

поліпшить контроль за безпечністю та якістю харчування особового складу;

дозволить якісно та раціонально проводити організацію харчування військовослужбовців Служби безпеки України, які безпосередньо беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

 наблизить організацію харчування в Службі безпеки України до рівня інших військових формувань України та європейських держав.

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

1. Неприйняття наказу СБУ

відсутність чіткого правового регулювання діяльності із залучення суб’єктів господарювання при організації продовольчого забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України та годування штатних тварин;

відсутність належного контролю за наданням послуг харчування при залученні суб’єктів господарювання;

залучення особового складу Служби безпеки України для виконання непритаманних функцій;

відсутність належного контролю за постачанням якісних та безпечних харчових продуктів Службі безпеки України;

неурізноманітнений асортимент страв;

відсутність механізмів залучення суб’єктів господарювання для забезпечення раціонального харчування військовослужбовців Служби безпеки України, які безпосередньо беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

обмежене коло суб’єктів, що здійснюють організацію харчування особового складу;

можливість зловживання обов’язками посадовими особами з організації продовольчого забезпечення.

Немає

2. Прийняття наказу СБУ

дозволить на рівні нормативно-правового акта врегулювати відносини, що виникнуть в процесі залучення суб’єктів господарювання для організації продовольчого забезпечення особового складу та годування штатних тварин Служби безпеки України;

вдосконалить систему організації харчування особового складу Служби безпеки України;

дозволить скоротити чисельність штатного особового складу, який залучається для організації забезпечення органів, підрозділів, закладів Служби безпеки України продовольством;

збереже моторесурс техніки, задіяної для підвезення продовольства та майна продовольчого призначення;

підвищить рівень обслуговування військовослужбовців у їдальнях органів, підрозділів, закладів Служби безпеки України, культуру приймання їжі;

сприятиме подальшому врегулюванню продовольчого забезпечення особового складу, а також годування штатних тварин органів, підрозділів, закладів та установ Служби безпеки;

сприятиме поліпшенню харчування особового складу Служби безпеки України, забезпеченню якісними харчовими продуктами та збільшенню асортименту страв;

поліпшить контроль за безпечністю та якістю харчування особового складу;

дозволить якісно та раціонально проводити організацію харчування військовослужбовців Служби безпеки України, які безпосередньо беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

 наблизить організацію харчування в Службі безпеки України до рівня інших військових формувань України та європейських держав.

   витрати, необхідні для проведення процедури закупівлі послуг з харчування;

    витрати, які необхідні при організації послуг з харчування особового складу згідно з Договором.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

---

3

(20 підрозділів)

---

---

3

(20 підрозділів)

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

---

100%

---

---

100%

Примітка: контроль за виконанням умов договору здійснюватиметься в органі, підрозділі, закладі Служби безпеки України. Розрахунок проводиться з урахуванням приблизної кількості органів, підрозділів та закладів Служби безпеки України.

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

1. Неприйняття наказу СБУ

Немає

 

2. Прийняття наказу СБУ

дозволить на рівні нормативно-правового акта врегулювати відносини, що виникнуть в процесі залучення суб’єктів господарювання для організації продовольчого забезпечення особового складу та годування штатних тварин Служби безпеки України;

вдосконалить систему організації харчування особового складу Служби безпеки України;

дозволить скоротити чисельність штатного особового складу, який залучається для організації забезпечення органів, підрозділів, закладів Служби безпеки України продовольством;

збереже моторесурс техніки, задіяної для підвезення продовольства та майна продовольчого призначення;

підвищить рівень обслуговування військовослужбовців у їдальнях органів, підрозділів, закладів Служби безпеки України, культуру приймання їжі;

сприятиме подальшому врегулюванню продовольчого забезпечення особового складу, а також годування штатних тварин органів, підрозділів, закладів та установ Служби безпеки;

сприятиме поліпшенню харчування особового складу Служби безпеки України, забезпеченню якісними харчовими продуктами та збільшенню асортименту страв;

поліпшить контроль за безпечністю та якістю харчування особового складу;

дозволить якісно та раціонально проводити організацію харчування військовослужбовців Служби безпеки України, які безпосередньо беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

 наблизить організацію харчування в Службі безпеки України до рівня інших військових формувань України та європейських держав.

 

Вплив на продуктивність, конкурентоспроможність, на інновації та розвиток, доступ до фінансів суб’єктів господарювання не залежить від альтернативних способів.

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва окремо кількісно визначаються витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308).

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

1. Неприйняття наказу СБУ

Відсутні

2. Прийняття наказу СБУ

3 750,00

 

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

---

---

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

---

---

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

---

---

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

---

---

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

---

---

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

---

---

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

---

---

8

Інше (витрати суб’єкта для участі у процедурі закупівлі послуг з харчування), гривень

250,00

1 250,00

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

250,00

1 250,00

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

3

3

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання)
(рядок 9 х рядок 10), гривень

750,00

3 750,00

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності   (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1. Неприйняття наказу СБУ

1

Проблема продовжить існувати

2. Прийняття наказу СБУ

4

При прийнятті регуляторного акта цілі можуть бути досягнуті майже повною мірою

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1. Неприйняття наказу СБУ

Немає

витрати, пов’язані із виконанням організації харчування особового складу

відсутність чіткого правового регулювання діяльності із залучення суб’єктів господарювання при організації продовольчого забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України та годування штатних тварин;

відсутність належного контролю за наданням послуг харчування при залученні суб’єктів господарювання;

залучення особового складу Служби безпеки України для виконання непритаманних функцій;

відсутність належного контролю за постачанням якісних та безпечних харчових продуктів Службі безпеки України;

неурізноманітнений асортимент страв;

відсутність механізмів залучення суб’єктів господарювання для забезпечення раціонального харчування військовослужбовців Служби безпеки України, які безпосередньо беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

обмежене коло суб’єктів, що здійснюють організацію харчування особового складу;

можливість зловживання обов’язками посадовими особами з організації продовольчого забезпечення.

2. Прийняття наказу СБУ

Підвищення прозорості та відкритості здійснення процедури контролю при наданні послуг  харчування, підвищення ефективності здійснення контролю при наданні послуг харчування

3 х 250,00 грн х 1 = 750,00 грн

дозволить на рівні нормативно-правового акта врегулювати відносини, що виникнуть в процесі залучення суб’єктів господарювання для організації продовольчого забезпечення особового складу та годування штатних тварин Служби безпеки України;

вдосконалить систему організації харчування особового складу Служби безпеки України;

дозволить скоротити чисельність штатного особового складу, який залучається для організації забезпечення органів, підрозділів, закладів Служби безпеки України продовольством;

збереже моторесурс техніки, задіяної для підвезення продовольства та майна продовольчого призначення;

підвищить рівень обслуговування військовослужбовців у їдальнях органів, підрозділів, закладів Служби безпеки України, культуру приймання їжі;

сприятиме подальшому врегулюванню продовольчого забезпечення особового складу, а також годування штатних тварин органів, підрозділів, закладів та установ Служби безпеки;

сприятиме поліпшенню харчування особового складу Служби безпеки України, забезпеченню якісними харчовими продуктами та збільшенню асортименту страв;

поліпшить контроль за безпечністю та якістю харчування особового складу;

дозволить якісно та раціонально проводити організацію харчування військовослужбовців Служби безпеки України, які безпосередньо беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

 наблизить організацію харчування в Службі безпеки України до рівня інших військових формувань України та європейських держав.

 

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Наказ визначатиме порядок взаємодії Служби безпеки України та суб’єктів господарювання при наданні послуг харчування особового складу та годування штатних тварин в органах, підрозділах, закладах СБУ, а також порядок контролю за якістю відповідних послуг, а саме:

механізм контролю за якістю надання послуг харчування особового складу та годування штатних тварин Служби безпеки України;

порядок планування асортименту страв та здійснення контролю за їх видачею;

контроль за організацією харчування особового складу під час розташування в польових умовах (в таборах, на навчаннях, маневрах, а також під час забезпечення військовослужбовців СБУ, які безпосередньо беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях).

З метою вирішення зазначеної проблеми запропонованим проектом регуляторного акта визначається порядок взаємодії Служби безпеки України та суб’єктів господарювання при наданні послуг харчування, а також порядок контролю за якістю послуг харчування особового складу та годування штатних тварин в органах, підрозділах, закладах Служби безпеки України відповідно до функціональних обов’язків.

1. Зі сторони суб’єктів:

- виконання вимог щодо надання послуг харчування з наданням відповідних документів;

- ознайомлення з наказом СБУ та іншими нормативними документами.

2. Зі сторони Держави:

забезпечення прозорості та відкритості здійснення процедури контролю при наданні послуг харчування шляхом подання відповідних документів

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація запропонованого проекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, а також ресурсів органів місцевого самоврядування.

Реалізація потребуватиме коштів суб’єктів господарювання (витрати, пов’язані з проведенням процедури закупівлі послуги харчування та виконання відповідних послуг).

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Служба безпеки України
(назва державного органу)

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури: 
підготовка тендерної документації щодо закупівлі послуг з організації харчування особового складу

6 год.

42,31

1

3

761,58

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

761,58

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

3 807,90

 

 

М-тест не проводився у зв’язку з тим, що дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів малого підприємства.

VIІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії наказу Центрального управління Служби безпеки України “Про затвердження Інструкції з організації продовольчого забезпечення Служби безпеки України шляхом залучення суб’єктів господарювання” не встановлюється, оскільки його застосування пропонується здійснювати на постійній основі.

Він може бути змінений у разі внесення відповідних змін до законодавства.

VIІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основні показники результативності дії регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта.

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у розділі 2 аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі додаткові показники результативності

дії регуляторного акта:

кількість конкурсів, необхідних для проведення процедури закупівлі послуг харчування;

кількість наданих послуг харчування 3 рази на добу х 365 днів (рік) х  суб’єкти господарювання.

кількість виявлених порушень шляхом підрахунку кількості претензій.

Реалізація наказу не потребує додаткового виділення коштів та буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік на ці цілі.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності дії регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта Службою безпеки України буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності в строки, установлені статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Базове відстеження результативності акта буде здійснено через 1 рік після набрання ним чинності шляхом аналізу та підрахунку статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через 2 роки з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами повторного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися за допомогою статистичного методу, виконавцем якого є Служба безпеки України.

 

 

Заступник Голови

Служби безпеки України                                                             В. Кононенко

 

Напрямки діяльності

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Порядок в’їзду та виїзду осіб, переміщення товарів на ТОТ у Донецькій та Луганській областях

Порядок повернення транспорту з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Реєстр дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Об'єднаний центр допомоги звільнення полонених

Розшук

Халілов Хагані Елман огли
детальніше
Балицький Євген Володимирович
детальніше
Келеберда Олексій Валентинович
детальніше

Переглянути повний список