Телефон довіри:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
           

Прийом на військову службу

На військову службу в СБУ громадяни приймаються за трьома видами контрактів:

            - осіб рядового складу (строком на 3 роки);

            - осіб сержантського і старшинського складу (3-5 років);

            - осіб офіцерського складу (1-5 років).

Кандидатами на військову службу в СБУ можуть бути дієздатні громадяни України віком від 18 років до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, у тому числі громадяни без наявності не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за вчинення злочину (крім реабілітованих осіб)
з необхідним освітнім, освітньо-кваліфікаційним рівнем (в залежності від виду контракту):

- не нижче базової загальної середньої освіти для прийняття за контрактом осіб рядового складу,

- не нижче повної загальної середньої освіти для прийняття за контрактом осіб сержантського і старшинського складу,

-  не нижче бакалавра для прийняття за контрактом осіб офіцерського складу;

з відсутністю громадянства чи підданства іншої держави.

Прийняттю на військову службу в СБУ передує цілий ряд заходів:

1) зібрання кандидатом та пред’явлення особистих документів;

2) проходження медичного огляду та професійно-психологічного відбору;

3) складання заліку з фізичної підготовки;

4) проходження спеціальної підготовки (у разі потреби);

5) проведення таких перевірок:

- перевірка згідно із Законом України “Про очищення влади”,

- спеціальна перевірка згідно із Законом України “Про запобігання корупції”,

- перевірка, у зв’язку з наданням допуску до державної таємниці,

6) вивчення кандидата зацікавленим підрозділом з метою визначення професійної придатності. 

Прийняття на військову службу здійснюється наказами керівництва СБУ або уповноваженими ним керівниками підрозділів після всебічного вивчення кандидата,
а призначення на відповідну посаду - за наявності вакантних посад.

Прийняття на військову службу в СБУ здійснюється на підставі укладеного між кандидатом та СБУ контракту. Контракт укладається у двох примірниках і зберігається в кожної зі сторін.

Після прийняття на військову службу співробітник СБУ бере на себе ряд зобов’язань. Крім того, військова служба вимагає певних обмежень його прав: заборона членства в партіях, рухах та інших громадських об’єднаннях, що мають політичні цілі; заборона брати участь в організації та проведенні страйків; заборона займатися підприємницькою діяльністю; заборона займати посади за сумісництвом окрім посад, пов'язаних з викладацькою, науковою діяльністю та медичною практикою; виїзд за межі країни та гарнізону з дозволу керівництва, тощо).

При прийнятті на військову службу в СБУ враховується досвід проходження  військової служби у військових формуваннях та участь у бойових діях.

Військовослужбовці СБУ проходять військову службу в будь-якому регіоні України,
в тому числі в районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей.

Більшість посад у Службі безпеки України є військові та передбачають надання допуску до державної таємниці.

 

Напрямки діяльності

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Порядок в’їзду та виїзду осіб, переміщення товарів на ТОТ у Донецькій та Луганській областях

Порядок повернення транспорту з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Реєстр дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Об'єднаний центр допомоги звільнення полонених

Розшук

Халілов Хагані Елман огли
детальніше
Балицький Євген Володимирович
детальніше
Келеберда Олексій Валентинович
детальніше

Переглянути повний список