Телефон довіри:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
           

Перелік нормативно-правових актів України з питань ліцензування

Перелік нормативно-правових актів України з

питань ліцензування

Кодекси України:

 • Кримінальний кодекс України (ст. 201; 359);
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 164, 195-5).

Закони України:

·         від 18.02.1992 № 2135-XII  “Про оперативно-розшукову діяльність”;

 • від 25.03.1992 № 2229-XII “Про Службу безпеки України”;
 • від 21.01.1994 № 3855-XII “Про державну таємницю”;
 • від 11.09.2003 № 1160-IV “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
 • від 18.11.2003 № 1280- IV “Про телекомунікації”;
 • від 05.04.2007 № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;
 • від 06.09.2012 № 5203-VI “Про адміністративні послуги” ;
 • від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Постанова Верховної Ради України:

·          від 17.06.1992 № 2471 “Про право власності на окремі види майна”.

Укази Президента України:

· від 13.04.2001 № 256 “Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку”;

 • від 07.11.2005 № 1556 “Про додержання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів”.

Постанови Кабінету Міністрів України:

· від  27.10.2001 № 1450 “Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації”;

 • від  28.01.2004 № 86 “Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”;
 • від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”;

· від 24.07.2019 № 671 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки”;

· від  22.09.2016 № 669 “Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації”;

 від 16.01.2019 №28 "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації"

 

Наказ ЦУ СБ України:

· від 29.12.2016 № 706 “Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки України”.

 

Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 669:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (зі змінами)

Критерії належності спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Перелік спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Затверджені Наказом ЦУ СБ України від 29.12.2016 № 706, уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки України:

1) Акт, складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації;

2) Посвідчення на проведення планових (позапланових) перевірок додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації;

3) Розпорядження про усунення порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації;

4) Акт, на підставі якого приймається рішення щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

 

Напрямки діяльності

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Порядок в’їзду та виїзду осіб, переміщення товарів на ТОТ у Донецькій та Луганській областях

Порядок повернення транспорту з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Реєстр дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Об'єднаний центр допомоги звільнення полонених

Розшук

Халілов Хагані Елман огли
детальніше
Балицький Євген Володимирович
детальніше
Келеберда Олексій Валентинович
детальніше

Переглянути повний список