Пошук

Розширений пошук
Головна »  » 


Загрози національній і державній безпеці України
версія для друку
Гаряча лінія Служби безпеки України для спільної боротьби з сепаратизмом, тероризмом та корупцією - 0 800 501 482, callcenter@ssu.gov.ua Увага! Доменне ім'я офіційного веб-сайту СБ України наразі - http://www.sbu.gov.ua. Доменне ім'я http://www.ssu.gov.ua використовуватись деякий час не буде.
7 лютого 2009

Відповідно Закону України «Про Службу безпеки України» Служба безпеки є державним правоохоронним органом спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці.

До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки України», Стратегії національної безпеки України, особливостей розвитку оперативної обстановки на сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами державній безпеці України, стабільності в суспільстві, протидія яким повністю чи частково належить до компетенції СБУ, насамперед, є:

 

на національному рівні

·         розвідувально-підривна діяльність іноземних спеціальних служб;

·         посягання на державний суверенітет та територіальну цілісність;

·         посягання на безпеку державних інформаційних ресурсів;

·         негативний вплив іноземних неурядових структур на органи державної влади та місцевого самоврядування;

·         зростання рівня недовіри населення до органів державної та місцевої влади;

·         висока концентрація засобів ураження і  недостатній контроль за умовами їх зберігання.

·         наслідки світово фінансово-економічної кризи;

·         "тінізація"  національної економіки;

·         розкрадання, та нецільове використання державних коштів;

·         критичний стан основних виробничих фондів у провідних галузях  господарського комплексу;

·         втрата державного контролю за стратегічними галузями (підприємствами);

·         небезпечне зростання частки іноземного капіталу у стратегічних галузях економіки;

·         неефективність використання  паливно-енергетичних   ресурсів, заходів із  диверсифікації   джерел   їх   постачання.

·         поширення корупції, хабарництва в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної діяльності;

·         злочинна діяльність проти миру і безпеки людства, насамперед поширення міжнародного тероризму;

·         загроза використання з терористичною метою ядерних та інших об'єктів на території України;

·         можливість незаконного ввезення в країну зброї, боєприпасів, вибухових речовин і засобів масового ураження, радіоактивних і наркотичних засобів;

·         спроби створення і функціонування незаконних воєнізованих збройних формувань та намагання використати в інтересах певних сил діяльність військових формувань і правоохоронних органів держави;

·         прояви сепаратизму, намагання автономізації за етнічною ознакою окремих регіонів України;

·         поширення проявів корупції в органах  державної  влади;

·         активізація діяльності ОЗУ та процесів їх зрощування з органами місцевої та державної влади;

·         контрабандна діяльність;

·         незаконний обіг наркотичних та психотропних речовин.

 

на субрегіональному рівні

·         нелегальна міграція;

·         порушення конституційних прав громадян на конфіденційність приватних розмов, листування тощо;

·         проблеми  зберігання  воєнних засобів  ураження,  озброєнь  та  військової техніки;

·         критичний  рівень  іноземної  присутності  в  суспільно-політичній  та  інформаційній  сферах;

·         зростання протестного потенціалу населення та рівня соціально-політичної напруги;

·         передумови виникнення конфліктів у сфері міжконфесійних відносин;

·         прояви  екстремізму  та сепаратизму з боку  об'єднань  національних  меншин  та релігійних громад;

·         прояви політичного екстремізму та радикалізму;

·         уповільнення реалізації програм реформування підприємств  ОПК;

·         погіршення технічного стану ядерних об'єктів;

·         зростання ризиків виникнення  надзвичайних ситуацій у тому числі  техногенного та природного характеру;

·         недостатня ефективність заходів з утилізації екологічно небезпечних відходів;

·         зниження рівня безпеки в транспортному комплексі;

·         корпоративні конфлікти, які загрожують дестабілізацією суспільно-політичної, соціально-економічної та екологічної сфер.

Саме на протидії цим загрозам і сконцентрована нині діяльність Служби безпеки України .

 

 


Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна) © Служба безпеки України