Пошук

Розширений пошук
Головна »  » 


Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
версія для друку
Гаряча лінія Служби безпеки України для спільної боротьби з сепаратизмом, тероризмом та корупцією - 0 800 501 482, callcenter@ssu.gov.ua Увага! Доменне ім'я офіційного веб-сайту СБ України наразі - http://www.sbu.gov.ua. Доменне ім'я http://www.ssu.gov.ua використовуватись деякий час не буде.
23 листопада 2010

5654

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України у складі Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» було засновано 8 липня 1994 року.

Основними завданнями навчального підрозділу є підготовка фахівців-юристів, а також підвищення кваліфікації співробітників слідчих, юридичних та оперативних підрозділів Служби безпеки України.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю «Правознавство» Інститут приймає осіб з повною загальною середньою освітою. Вступники проходять психологічну перевірку та оцінку рівня їх фізичної підготовки в порядку, встановленому законодавством України.

В Інституті підготовлено майже 1600 висококваліфікованих офіцерів-юристів, з яких 38 відсотків отримали дипломи з відзнакою.

За конкретні результати в оперативно-службовій діяльності значну кількість випускників відзначено державними нагородами і відомчими відзнаками Служби безпеки України, визнано переможцями конкурсів «Кращий слідчий», «Кращий оперативний співробітник», «Кращий молодий співробітник», «Професіонал року».

За оцінками керівників підрозділів, органів, закладів та установ СБ України, в рамках щорічного моніторингу молодих співробітників органів державної безпеки, випускників ІПЮК для СБУ характеризує високий професійний рівень фахової підготовки, високі морально-етичні, патріотичні якості та культура поведінки.

В Інституті здійснюється спеціальна підготовка фахівців за спеціалізаціями «Особливості досудового розслідування в Службі безпеки України», «Правове забезпечення оперативно-службової діяльності СБ України» та «Основи забезпечення державної безпеки, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності» трьома спеціальними кафедрами. З метою придбання необхідних навичок та умінь у відповідності до сучасних вимог і потреб оперативно-службової діяльності СБ України, на виконання рішень колегії Служби безпеки України, в Інституті запроваджено 14 спеціальних курсів відповідно до визначених спеціалізацій.

Засвоєння майбутніми офіцерами вимог Статутів Збройних Сил України, основ загальної тактики, тактико-спеціальної підготовки, вогневої та спеціальної фізичної підготовки – забезпечує спеціальна кафедра «Тактико-спеціальна, вогнева та спеціальна фізична підготовка».

Навчальний процес на спеціальних кафедрах здійснюється високопрофесійним науково-педагогічним складом з числа колишніх співробітників органів державної безпеки зі значним досвідом слідчої, правової, а також оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності.

До навчального процесу залучаються співробітники Центрального управління та регіональних органів СБ України, слухачі курсів підвищення кваліфікації, ветерани органів державної безпеки. Серед них багато випускників інституту.

З метою наближення навчального процесу до майбутньої практичної діяльності курсанти Інституту проходять навчально-ознайомчу практику (2 курс) в правоохоронних та судових органах України, оперативно-службову практику (4 курс) в практичних підрозділах СБ України та практику зі спеціальності (5 курс) у підрозділах СБ України, до яких планується розподіл випускників для подальшого проходження служби.

У процесі професійної підготовки понад 70 відсотків навчального часу відводиться для відпрацювання практичних вмінь і навичок слідчих дій, оперативно-розшукових й контррозвідувальних заходів. Заняття проводяться з використанням матеріалів конкретних оперативно-розшукових та кримінальних справ, носять творчий характер і передбачають інтерактивні форми із розподілом ролей (слідчі, судді, позивачі, відповідачі, спеціалісти, поняті, оперативні працівники, підозрювані, захисники тощо). В освітньому просторі активно використовуються електронні мультимедійні проектори, цифрові відео та фотокамери. Відпрацюванню курсантами вправ з вогнепальною зброєю передують заняття в електронному тировому комплексі на базі ПЕОМ. Інтернет-термінал Інституту та комп’ютерний клас інтегровані в інформаційно-комунікаційну структуру Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

В Інституті працюють 2 доктори наук, 7 кандидатів наук, 4 доценти, 2 професори, 13 співробітників є аспірантами та здобувачами наукового ступеню кандидат юридичних наук.

Науково-педагогічний склад Інституту у взаємодії з підрозділами Центрального управління й регіональними органами СБ України, профільними кафедрами Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені В.В. Сташиса Національної академії правових наук України бере участь у підготовці проектів законів та відомчих нормативно-правових актів, розробці пропозицій щодо реформування Служби безпеки України, удосконалення законодавства у галузі державної безпеки.

Для наукового забезпечення навчального процесу та пошуку ефективних шляхів вирішення нагальних проблем сучасної оперативно-службової діяльності СБ України в Інституті здійснюється науково-дослідна робота з питань досудового розслідування, контррозвідувальної й оперативно-розшукової діяльності, протидії злочинам проти основ національної безпеки. Розробляються й надаються методичні рекомендації щодо розслідування злочинів, віднесених до підслідності Служби безпеки України, наукові роз’яснення з правових питань, які виникають у практиці органів СБ України.

Науково-педагогічний склад Інституту підготував 18 монографій та інших наукових робіт, понад 30 збірників матеріалів науково-практичних конференцій та семінарів, 40 навчальних і навчально-методичних видань, більше 25 науково-практичних видань.

В Інституті започатковано проведення постійно діючих науково-практичних семінарів: «Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» і «Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», в яких приймають участь широке коло науковців та практичних працівників правоохоронних органів, органів державної влади і управління, експертних установ. Щорічно проводяться семінари й круглі столи з питань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, історії розвідки та контррозвідки.

Для курсантів при спеціальних кафедрах Інституту організовано наукові гуртки. Як результат, - у 2011-2014 роках 8 представників курсантського складу, які стали переможцями конкурсу наукових робіт за програмами міжнародних конференцій «Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб», були відзначені відомчими винагородами та пройшли стажування у Міжнародному навчальному центрі співробітників поліції у місті Будапешт (Угорщина) International Law Enforcement Academy та Штаб-квартирі НАТО у м. Брюссель (Королівство Бельгія).

Щорічно курсанти, які досягають високих результатів у навчанні, науковій роботі та службовій діяльності, відзначаються стипендіями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів місцевої влади.

З 2011 року курсанти Інституту та курсантські підрозділи систематично відзначаються як переможці конкурсів «Кращий студент» та «Краща навчальна група» Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Крім того, протягом богатьох років, Інститут підготовки юридичних кадрів посідає призові місця серед інших факультетів та інститутів Університету по навчанню.

 З березня 2005 року в Інституті започатковано курси підвищення кваліфікації, на яких більше 600 співробітників практичних підрозділів СБ України.

Невід’ємною складовою професійної підготовки є виховання курсантів у дусі кращих національних традицій. В Інституті створено ефективну систему патріотичного виховання, спрямовану на формування громадянина-патріота, який на основі вірності культурно-історичним цінностям та успадкування кращих надбань українського народу, набуття професійного досвіду досягає високого рівня національної і корпоративної культури та стає здатним свідомо відстоювати державні інтереси. Протягом всього навчання відбувається перетворення вчорашнього школяра на професійно підготовленого фахівця, відданого своїй справі, своєму народові та Батьківщині.

З метою патріотичного виховання систематично проводяться заходи, присвячені знаменитим та пам’ятним датам в житті нашої країни і українського народу. Завдяки плідній співпраці з ветеранськими організаціями у навчальному підрозділі на практиці реалізується спадкоємність поколінь захисників Вітчизни, до заходів залучаються ветерани Другої світової війни, органів державної безпеки, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та ветерани локальних війн на території інших держав. До участі у змаганнях з військово-прикладних видів спорту на призи Харківської обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів запрошуються команди й інших військових навчальних закладів м. Харкова.

До широкого спектру сучасних форм і методів виховної роботи входять екскурсії по місцях бойової слави, у музейно-історичні комплекси та національно-культурні заповідники; тематичні лекції, зустрічі-бесіди та вечори-реквієми; пошукові роботи та упорядкування меморіалів захисникам Батьківщини; огляди-конкурси патріотичної пісні; курсантські наукові дослідження історії національно-визвольних рухів і органів державної безпеки; урочисті військові ритуали вручення курсантських погонів та особистої бойової зброї, складання Військової Присяги і прощання зі службовим прапором Інституту.

Офіцери та курсанти Інституту багато років опікуються підшефним дитячим будинком «Зелений Гай». Шефи беруть участь у святкових дитячих ранках та концертах художньої самодіяльності, благоустрої дитячих ігрових майданчиків і прилеглої території, курсанти дарують дітям цікаву літературу, іграшки, солодощі тощо. Спільні заходи не лише радують дітей, але й сприяють вихованню у курсантів почуття відповідальності, гуманізму та людяності.

Багато уваги приділяється розвитку творчих і художніх здібностей курсантів. Систематично організуються конкурси самодіяльності, виставки художньої творчості, літературні вечори та концерти, змагання з інтелектуальної гри «Брейн-ринг».

Стало доброю традицією напередодні Нового Року проводити гру КВК серед команд курсантських підрозділів. У заході бере участь увесь особовий склад навчального підрозділу, запрошуються ветерани Інституту, батьки курсантів та викладачі НЮУ імені Ярослава Мудрого.

 З команд переможців формується збірна команда КВК Інституту, яка є багаторічним переможцем чемпіонату Університету, успішно представляла Університет та СБУ на першості відкритої молодіжної ліги м. Харкова та Всеукраїнських фестивалях КВК, а у 2010 році стала переможцем XVII Всеукраїнського фестивалю КВК «Жемчужина у моря - 2010».

Первинна військово-професійна підготовка курсантів Інституту є важливою складовою у підготовці майбутнього офіцера СБ України. Головною її метою є отримання необхідних військових знань та навичок дій у сучасному бою, виховання віри в себе й у військовий колектив.

На заняттях курсанти вивчають основи сучасного бою, обов’язки солдат в бою, матеріальну частину автомата, прийоми та правила стрільби з нього, уміння виконувати одиночні тактичні прийоми, самостійно діяти в обороні та наступі, влучно вражати із автомата нерухомі та мобільні цілі, користуватися індивідуальними засобами захисту, надавати першу медичну допомогу, виконувати стройові прийоми без зброї та зі зброєю.

На тактико-спеціальних навчаннях курсанти 3-го курсу набувають знання та вміння з тактики боротьби з тероризмом у сучасних умовах з урахуванням досвіду локальних війн і збройних конфліктів, порядку організації та проведення спеціальних військових операцій по пошуку, затриманню або ліквідації розвідувально-диверсійних формувань. Заняття проводяться як у спеціально обладнаних класах Інституту, Національної академії Національної гвардії України та Центру підготовки працівників ГУ МВС України в Харківській області, так й у польових умовах Центру спеціальних операцій «А» СБ України. До занять залучаються співробітники спеціального підрозділу «Альфа» Служби безпеки України, які мають значний досвід виконання бойових завдань.

Одним із основних елементів професійного навчання майбутніх співробітників СБ України є фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка. На базі Національного юридичного університету в сучасних спортивних залах, споряджених різноманітними тренажерами, багато курсантів проводять тренування в різних спортивних секціях і досягли позитивних результатів, функціонують секції з рукопашного бою та офіцерського триборства.

Серед вихованців Інституту – чемпіон Європи з боротьби самбо, 3 чемпіони та призери чемпіонатів СБ України з рукопашного бою і службового двоборства, понад 50 переможців Всеукраїнських, обласних та регіональних спортивних першостей. У стінах Інституту підготовлено майстра спорту міжнародного класу, 6 майстрів спорту України, 24 кандидати у майстри спорту України та близько 85 першорозрядників. Збірні команди Інституту з різних видів спорту постійно стають призерами змагань, які проводяться Харківською обласною організацією «Динамо».

Курсанти Інституту проживають у гуртожитку, будівля якого має сучасний інтер’єр, затишні кімнати.

На прилеглій до гуртожитку території силами курсантів обладнані місця для спортивного дозвілля - спортивний майданчик та міні-гольф поле, біля гуртожитку засновано алею випускників Інституту. Щороку тут випускний курс саджає дерево, залишаючи таким чином свій слід в історії Інституту для наступних поколінь вихованців Інституту.

Протягом усього часу функціонування Інституту здобутки курсантів і випускників навчального підрозділу переконливо доводять, що унікальне поєднання кращих традицій навчання юристів в Університеті зі спеціальною підготовкою майбутніх офіцерів забезпечує можливість на високому рівні та відповідно до сучасних вимог готувати фахівців юридичного профілю для Служби безпеки України.

 

Правила прийому  до Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» у 2016 році

 

Складання Військової присяги на вірність Українському народові курсантами 1-го курсу Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

 

Гімн Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національної юридичної академії ім.Я.Мудрого

 


Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна) © Служба безпеки України